0
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky     

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji (ako o tom hovorí ustanovenie § 4 zákona č. 108/2000) sa vzťahuje Občiansky zákonník a jednotlivé časti osobitných predpisov.     Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.     Predávajúci sa zaväzuje plniť všetky ustanovenia a pojednávajúce o povinnostiach predávajúceho obsiahnuté v zákone č. 108/2000.     Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom prebieha elektronicky alebo v pracovnej dobe prostredníctvom telefonického kontaktu. Osobný kontakt je možný po dohovore.

 

Objednanie tovaru:

1.Tovar si môžete vybrať podľa zverejnenej ponuky na našej internetovej stránke www.feriho-smaky.sk.sk a to formou E-shopu (nákup do košíka),

2. objednávku je možné zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na našu kontaktnú e-mailovú adresu: obchod@feriho-smaky.sk,

3. osobne (po telefonickom kontakte na čísle 0905 602250).     

 

Všetky podrobnosti, Vaše otázky a potrebné informácie Vám radi poskytneme po telefonickom kontaktovaní.  Pri objednávaní Vás prosíme o prekontrolovanie si Vašich kontaktných údajov, aby zbytočne nedochádzalo k omeškaniu dodávky.      Všetky údaje poskytnuté zákazníkom, ktoré sú potrebné na vybavenie Vašej objednávky,  musia byť kompletné, pravdivé a neskresľujúce.      Poskytnuté a spracovávané osobné údaje spotrebiteľa budú slúžiť výhradne pre potreby registrácie a dodávku tovaru.      Všetky spracovávané osobné údaje spotrebiteľa sa neposkytujú tretej osobe a nakladanie s nimi, bude vykonávané v rámci zákona o ochrane osobných údajov.. 

 

Doručenie:    

Spôsob doručenia sa vykonáva spravidla kuriérnou automobilovou službou UPS a to pri objednaní do 9,00 hodiny s dodávkou do miesta bydliska v čase do 24 hodín v rámci celého územia SR a Maďarska ,do 3dní Česká republika a to po potvrdení Vašej objednávky a v prípade, že Vami objednaný tovar je k dispozícii.

Vybratý tovar je možné po telefonickom dohovore prevziať aj osobne, prípadne Vám bude podľa okolností doručený našim obchodom osobne.     

 

Úhrada tovaru:    

Za čerstvý tovar možno vykonať úhradu len predom a to platbou kartou alebo na predfaktúru na úhradu na náš účet. Pri osobnom prevzatí je možná platba v hotovosti.

 


Alternatívne riešenie sporov (ARS)
V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy obchod@feriho-smaky.sk.
 
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 
Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.